19:33 ICT Thứ sáu, 10/04/2020

Trang nhất » Download

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 – 2015

Tác giả: Đồng Thị Thanh Hà - Đã xem: 255 - Đã tải về: 1

I . Căn cứ để xây dựng kế hoạch:
- Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/8/2015 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2015 - 2016;
- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp tiểu học số 1111/BC-SGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2014 của sở GD&ĐT Hà Tĩnh;
- Căn cứ Kết luận số 01/TB-HU ngày 18 tháng 8 năm 2014 của Ban Thường vụ huyện ủy Can Lộc về nhiệm vụ năm học 2015-2016
- Căn cứ vào hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp tiểu học số 654/PGDDT-TH ngày 06 tháng 9 năm 2014 của GD&ĐT Can Lộc;
- Căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy xã Trung Lộc về phát triển GD-ĐT nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2015 - 2016;
- Căn cứ vào nội dung hộị nghị chi bộ, hội nghị CBGV năm học 2015 - 2016 của nhà trường. Trường Tiểu học Trung Lộc xây dựng kế hoạch năm học như sau:

BÁO CÁO ĐẢNG

Tác giả: Đồng Thị Thanh Hà - Đã xem: 211 - Đã tải về: 1

BÁO CÁO
Tổng kết công tác xây dựng đảng năm học 2015 - 2016
Phương hướng nhiệm vụ công tác đảng nhiệm kỳ 2016 - 2017