• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO ĐẢNG NĂM HỌC 2015 - 2016

ĐẢNG UỶ XÃ TRUNG LỘC
CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC
Số .....  - BCTK/CB-TH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Trung Lộc, ngày 24 tháng 8 năm 2016

 
BÁO CÁO
Tổng kết công tác xây dựng đảng năm học 2015 - 2016
 Phương hướng nhiệm vụ công tác đảng nhiệm kỳ 2016 - 2017
 
Phần I :
 
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM HỌC  2015 - 2016
 
  I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG:
  1. Tình hình chung:
Chi bộ trường TH Trung Lộc thực hiện dưới sự chỉ đạo, phân công giao nhiệm vụ của Đảng ủy xã Trung Lộc; Thực hiện sự chỉ đạo và phối hợp công tác của các cơ quan, ban ngành cấp trên.
Chi bộ thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo các hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục Tiểu học trên địa bàn toàn xã Trung Lộc.
Tổng số Đảng viên trong năm học 2015 - 2016 là  21 Đảng viên.
Trong đó:
Đảng viên chính thức là: 19 đ/c.
Đảng viên dự bị là: 02 đ/c.
Đảng viên nữ là: 21đ/c.
Về trình độ văn hoá chuyên môn nghiệp vụ của Đảng viên:
Đảng viên có trình độ Đại học:  17 đ/c.
Đảng viên có trình độ Cao đẳng: 03 đ/c
Đảng viên có trình độ Trung học: 01 đ/c.
       2. Thuận lợi.
      - Được sự quan tâm giúp đỡ, lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy xã  Trung Lộc;
      - Chi bộ trường Tiểu học có nhiều Đảng viên trẻ, sung sức, có lòng yêu nghề, mến trẻ và có ý thức phấn đấu vươn lên.
      - Có sự đoàn kết nhất trí cao trong tập thể Chi bộ.
      - Phần lớn Đảng viên trong Chi bộ đều có trình độ Đại học.
      - Chính quyền địa phương và nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt công tác giáo dục trên địa bàn xã.
3.     Khó khăn
 - Về cơ sở vật chất: Một số phòng chức năng chưa được kiên cố hóa,  hệ thống thoát nước ngoài nhà trường không đảm bảo, môi trường bị ô nhiễm quá nặng nề, một số phương tiện hiện đại chưa đầy đủ như máy potocoppy,
- Do đặc thù chuyên môn dạy 2 buổi/ ngày nên việc triển khai các văn bản, Nghị quyết còn gặp nhiều khó khăn.
II/  NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG  NĂM HỌC 2015 - 2016:
  1.  Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
Trong suốt cả  nhiệm kỳ chi bộ thường xuyên sinh hoạt, quán triệt tới đội ngũ Đảng viên, CB GV CNV nhận thức sâu rộng về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cụ thể là: Quán triệt tinh thần nghị quyết của Đảng các cấp; Quy chế hoạt động của chi bộ, vai trò lãnh chỉ đạo của chi bộ đối với nhà trường và các tổ chức đoàn thể; Thực hiện tốt nghị quyết 31/NQ- TU
         Tiếp tục đổi mới ph­ương pháp giảng dạy,  nâng cao chất lượng giảng dạy, chú trọng công tác nâng cao chất lượng đại trà; Làm tốt công tác phát triển và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, tăng c­ường công tác bồi d­ưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, thực hiện tốt đổi mới về đánh giá kết quả học tập của học sinh theo TT 30/2014 - BGDDT, quan tâm đúng mức tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua " Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực". Xây dựng được tập thể sư­ phạm đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nư­ớc.Tổ chức phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, đạt hiệu quả và hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.
*    Kết quả thực hiện:
       Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, đôn đốc đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình- trọng tâm là công tác chuyên môn. Phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” được thực hiện thường xuyên đã thúc đẩy hoạt động dạy và học có kỷ cương nề nếp và có hiệu quả.
       Vì vậy dưới sự lãnh đạo của Chi bộ trường trong năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường đã đạt được cụ thể là:
         * Năm học 2015- 2016 Toàn trường có 366; Trong đó 362 em được đánh giá chung, 7 em khuyết tật học hòa nhập, 3 em được đánh giá
   -  Về giáo dục phẩm chất- năng lực học sinh: 100% số em trong nhà trường thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của người học sinh.
  - Chất lượng tiếp thu kiến thức – kỹ năng: 99,6% học sinh được lên lớp; tỷ lệ học sinh đạt hoàn thành tốt nội dung các môn học là: 26%, học sinh đạt một trong các môn: 49,2%.
+ Học sinh đạt HSG về TA mạng là 5 em; Tin học trẻ không chuyên có 1 giải KK cấp huyện; 1 giải ba về phụ trách sao giỏi cấp huyện.
 * Lớp TTXS: 8  lớp;              Lớp TT:   6 lớp;
  145 học sinh học bán trú trong đó lớp 1 là 84 em/88 em; Chiếm tỉ lệ:  95,4%
- Về danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân:
+ Chi bộ đạt vững mạnh xuất sắc của đảng bộ;
+  Công đoàn khá cấp huyện.
+  Liên đội vững mạnh cấp huyện;
+ Nhà trường: Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện;
+ Có 01 đảng viên đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở;
+ 1 đ/c giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi;
    Về đội ngũ
         - Trình độ chuyên môn đào tạo:                                               
           - Đại học:  14  đ/c;     - Cao đẳng:  5  đ/c;    - Trung cấp: 1 đ/c
        - Chất lượng giáo viên khá đồng đều 100% giáo viên, công nhân viên của nhà trường đều đạt chuẩn trong đó có 19/20 đạt trên chuẩn = 95%.
2. Lãnh đạo công tác tư tưởng  chính trị:
Chi bộ đã xây dựng kế hoạch từng tháng, các nội dung đều bám sát theo mục tiêu kế hoạch giáo dục của Bộ giáo dục Đào tạo qui định, bám sát theo các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy, Phòng giáo dục và cơ quan cấp trên. Đảm bảo đúng theo chủ trương đường lối chỉ đạo của cấp uỷ Đảng. Nội dung kế hoạch hoạt động đều được thảo luận bàn bạc trong chi bộ, có sự xây dựng ý kiến và nhất trí cao trong tập thể Đảng viên.
Chi bộ đã tập trung chỉ đạo các tổ chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể xây dựng quy chế hoạt động của tổ chức đơn vị mình, xây dựng các qui chế phối hợp, gắn kết trách nhiệm thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của ngành và cấp trên đặc biệt là chỉ thị 20 / CT-TU ngày 20/3/2012 của tinh ủy Hà Tĩnh. Nghị quyết 31/2012 NQ- UBND tỉnh Hà Tĩnh ngày 06/7/2014 về thực hiện nếp sống văn minh, Nghị quyết 33/ 2011/QĐ- UBND tỉnh về quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ CBĐV; Thực hiện Nghị quyết 29/ NQ- TW về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục tiến tới hội nhập kinh tế quốc tế.
Chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm triển khai và thực hiện tiêu chuẩn, quy chế đánh giá xếp loại theo chuẩn KT, KN – năng lực - phẩm chất đối với học sinh, đảm bảo sự công bằng đối với học sinh, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh được học tập hết lớp, hết cấp.
Thực hiện chỉ đạo tốt các mô hình, phương pháp dạy học mới theo chỉ đạo của ngành và cấp trên.
3. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội:
   a/  Đối với chính quyền nhà trường:
Chi bộ thực hiện lãnh đạo nhà trường bằng chủ trương, nghị quyết và các biện pháp lớn. Chi bộ định hướng công tác nhân sự cho các tổ chuyên môn, BGH nhà trường, công tác dự nguồn cán bộ cho các nhiệm kì.
Chỉ đạo để nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục một cách toàn diện. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo phương pháp đổi mới, chú trọng các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.
Chỉ đạo công tác phát triển sự nghiệp giáo dục, thực hiện nhiệm vụ qui chế chuyên môn, kỷ cương trật tự đơn vị.
Quan tâm, chăm lo giáo dục học sinh có truyền thống yêu nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, giữ gìn văn hoá bản sắc dân tộc. Thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của người học sinh, tham gia tích cực mọi hoạt động trong và ngoài nhà trường, góp phần lĩnh hội tri thức, văn hoá, nâng cao trình độ dân trí ở địa phương.
Chỉ đạo các tổ chuyên môn, các đoàn thể như làm tốt công tác phát triển giáo dục, thăm hỏi động viên kịp thời những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các em được đến trường, đến lớp.
   b/  Đối với tổ chức đoàn thể:
      b.1. Hoạt động của Công đoàn trường:
Chi bộ trực tiếp chỉ đạo tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ vai trò của tổ chức công đoàn, chăm lo đời sống cho các công đoàn viên, động viên đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành công tác của sự nghiệp giáo dục.
        Chi bộ tham mưu chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đại hội đúng điều lệ quy định, tham mưu về công tác nhân sự theo qui chế tập trung dân chủ. Thực hiện công tác lãnh chỉ đạo công đoàn bằng các chủ trương nghị quyết, luôn chú trọng công tác tập hợp quần chúng và vai trò đoàn kết trong nội bộ nhà trường.
         Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên vận động cán bộ đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua hai tốt; các phong trào VHVN - TDTT theo từng giai đoạn thi đua, tham gia nghiên cứu tìm hiểu truyền thống lịch sử văn hoá truyền thống dân tộc. Chi bộ đã chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên, Chỉ đạo công đoàn hoạt động theo đúng điều lệ quy định, thực hiện tốt các phong trào theo kế hoạch của ngành cấp trên. Công đoàn là lực lượng nòng cốt trong phong trào thực hiện thi đua “dạy tốt – học tốt”,  là lực lượng tích cực bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp.
b.2.Tổ chức Đội TNTPHCM:
Đội TNTPHCM là tổ chức của các em, thông qua Hội đông đội các em thêm yêu trường, yêu lớp, tích cực học tập. Vì vậy đồng chí Tổng phụ trách Đội cùng với huynh trưởng các chi đội đều tích cực trong hoạt động Đội. Theo dõi, thi đua hàng tuần, hàng tháng, đánh giá đúng những cố gắng của các em. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục hai mặt của nhà trường lên một bước đáng kể. Năm qua đã kết nạp được 56 em thiếu nhi vào Đội. Tham gia tích cực các phong trào, các hoạt động xã hội trên địa bàn và đã có nhiều đóng góp cho TDTT, văn nghệ, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật, luật an toàn giao thông đường bộ, tham gia Quỹ tình nghĩa, Quỹ khuyến học, công tác Chữ thập đỏ, tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể…
b.3. Công tác xây dựng gia đình, cơ quan văn hoá:
- Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết, lãnh đạo đơn vị thực hiện đảm bảo và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.
- Các gia đình CBGV - CNV thực hiện tốt nếp sống văn hóa, chấp hành tốt chủ trương đường lối, thực hiện đầy đủ những quy định của địa phương nơi cư trú. Vì vậy, cuối hàng năm 100% các đc đều được chi ủy nơi cư trú đánh giá tốt.
  4.   Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng:
Chi bộ đã xây dựng qui chế làm việc, xác định và phân công rõ vai trò nhiệm vụ cho từng Đảng viên, chú trọng công tác bồi dưỡng trình độ lí luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tạo điều kiện để đội ngũ có cơ hội học tập nâng cao trình độ tay nghề.
Tổ chức sinh hoạt chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn. Trong năm học chi bộ tiến hành kết nạp 2 đ/c đảng viên ( địa phương gửi)
 5.   Lãnh đạo việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
       - Không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị  nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, luôn cải tiến nội dung, phương pháp làm việc nhằm đạt  hiệu quả cao nhất trong công tác.
       - Kiên quyết đấu tranh và loại bỏ các hành vi tiêu cực trong học tập, thi cử, loại bỏ căn bệnh thành tích, hành chính, quan liêu. Luôn gần gần gũi, thân hữu với đồng nghiệp và luôn chú ý lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tình cảm  chính đáng của phụ huynh, học sinh, kịp thời đề ra các biện pháp giải quyết đúng đắn hoặc đề xuất với lãnh đạo những giải pháp cần thiết.
       - Chấp hành tốt nội qui, qui chế của nhà trường, đi làm đúng giờ, chỉ ra về khi hoàn toàn yên tâm với mọi công việc đã được giải quyết thỏa đáng.
       - Không ngừng học hỏi, nâng cao nhận thức về chính sách, đường lối giáo dục của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà trường và của xã hội.
B.   Những tồn tại, nguyên nhân:
 1/  Tồn tại:
Kết quả nhà trường đạt chưa đáp ứng sự mong đợi chưa tương xứng với kế hoạch đề ra.
        - Công tác xã hội hóa giáo dục hầu hết đang dừng lại ở mức quan tâm giải quyết các nhu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất trường học chủ yếu là kinh phí của địa phương, một số bộ phận phụ huynh chưa thực sự quan tâm đến việc học của con em.
    - Một số đ/c đảng viên trình độ tin học chưa đáp ứng yêu cầu so với thời điểm hiện tại.
     - Công tác chỉ đạo, khuyến khích học sinh đóng bảo hiểm còn thấp so với mặt bằng chung toàn huyện.
     - Môi trường học đường bị ô nhiễm; Chưa huy động hết 100% học sinh lớp 1,2 bán trú.
- Tham gia các cuộc thi của HS và CBGV kết quả chưa cao,
- Công tác tổ chức các câu lạc bộ, các hoạt động có lúc còn bị động, chỉ đạo chưa cụ thể.
2/  Nguyên nhân:
     - Do đời sống kinh tế của nhân dân còn thấp, một số gia đình khó khăn, nhiều học sinh do gia đình chưa quan tâm, chưa phối hợp giáo dục cùng nhà trường và chưa quan tâm sức khỏe và quyền lợi của con em.
     - Trong quá trình đổi mới phương pháp chưa thật sự mạnh mẽ, chưa chăm lo tự trau dồi, học hỏi nghiệp vụ về tin học, về chuyên môn.
     - Hệ thống thoát nước xung quanh ngoài trường bị ách tắc, một số hộ dân chưa có biện pháp trong xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh, CBGV.
 - một số đ/c Đảng viên chí tiến thủ chưa cao, các cuộc thi còn phải vận động, chưa chịu khó để tham gia còn hiện tượng đùn đẩy.
- Công tác tham mưu của chuyên môn, của một số đoàn thể chưa kịp thời, còn bị động
3/  Phương hướng, Biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế:
     -Tiếp tục quán triệt, bồi dưỡng trình độ lí luận, nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên, tham mưu với cấp trên bồi dưỡng cho đối tượng cán bộ dự nguồn. Thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng, chính trị đối với cán bộ, đảng viên.
     - Tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện nhân tài ở đảng viên trẻ, đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng lực lượng nòng cốt kế cận.
     -Thường xuyên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nâng cao nghiệp vụ tay nghề cho cán bộ giáo viên.
     - Tích cực tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương về tuyên truyền nhận thức của người dân trong công tác giáo dục, công tác bảo hiểm y tế.
- Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi về các quy định của cấp trên nhất là pháp lệnh dân số.
      III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
      - Thực hiện tốt sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng trong mọi lĩnh vực. Thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, tham mưu tốt cho chính quyền và các tổ chức khác để tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra.
      - Tăng cường sức chiến đấu của đảng viên bằng nhiều biện pháp đặc biệt là công tác tư tưởng chính trị, ý thức tập thể,…
      - Phải quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết nhất trí cao, thực hiện dân chủ, kỷ cương trong tập thể Chi bộ, trong cán bộ - giáo viên nhà trường.
      - Quán triệt các Nghị quyết của cấp trên, đồng thời đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường, của địa phương.
      - Chú ý đến công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ hợp lý.  Phân công rõ trách nhiệm của từng đảng viên một cách hợp lý. Động viên cán bộ - giáo viên phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.
      - Không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo của cấp ủy, năng lực quản lý điều hành của BGH nhà trường, của các tổ trưởng chuyên môn nhằm phát huy sức mạnh quần chúng trong sự nghiệp phát triển giáo dục trên địa bàn.
       IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Mặc dù còn gặp một số khó khăn song chi bộ nhà trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo toàn diện, từng bước củng cố và hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất và con người, phục vụ tốt cho sự nghiệp giáo dục, góp phần thắng lợi vào nghị quyết của Đảng.
Mặc dù đội ngũ chưa dồi dào, nhưng đã có sự phân công bố trí phù hợp, ý thức của từng cán bộ Đảng viên ngày càng nhận thức sâu sắc và có tinh thần trách nhiệm cao. Chi bộ luôn thông suốt về tư tưởng, thông suốt về đường lối lãnh đạo, có tính thống nhất cao trong tập thể Đảng viên. Các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội trong nhà trường đã xây dựng tập hợp, đoàn kết được quần chúng và có nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực, càng tạo cho chi bộ có thêm sức mạnh trong công tác lãnh đạo.
       Từ những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua tập thể chi bộ nhà trường tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ giáo dục và giảng dạy mà Đảng và ngành cấp trên giao cho.
           Trên đây là báo cáo tổng kết vai trò lãnh chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trường tiểu học Trung Lộc năm học 2015 - 2016. Rất mong được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy xã Trung Lộc, sự đóng góp ý kiến của các Đảng viên trong chi bộ.
 
PHẦN II
 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ NĂM HỌC 2016 - 2017

 
I.  NHIỆM VỤ CHUNG:
        Trong năm học 2016 – 2017 tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã Trung Lộc khóa 19 nhiệm kỳ 2015 – 2020; Thực hiện NQ đại hội huyện Đảng bộ khóa 35, tiếp tục thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII. Tiếp tục thực hiện NQ29/ NQ/TW  của Ban bi thư trung ương về viêc “ Đổi mới căn bản, toàn diện trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo”, thực hiện nhiệm vụ năm học của toàn ngành. Chi bộ trường Tiểu học Trung Lộc phấn đấu “Đoàn kết, đổi mới phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân” xây dựng trường TH Trung Lộc giữ vững trường tiên tiến cấp huyện và tiến tới phấn đấu trường xuất sắc cấp tỉnh.
 
II. Mục tiêu cụ thể trong năm học 2016 - 2017.
 
- Giữ vững chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc, cuối năm đánh giá phân loại đảng viên: 100% đảng viên  hoàn thành tốt nhiệm vụ. 20% trở lên đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
         + Trường đạt danh hiệu trường tiến tiến cấp huyện từng bước xây dựng trường đạt xuất sắc cấp tỉnh
                  + Công đoàn vững mạnh xuất sắc;
         + Công tác đội đạt xuất sắc;
               + Giữ vững trường đạt PCGDTHĐĐT mức 2;
         +  Các cuộc thi môn tự chọn đạt: Tiếng Anh: 10 em cấp huyện, 3 em cấp tỉnh
          + Tin học: 1 em cấp tỉnh
          + TDTT: 6 em đạt tại huyện, bóng đá, bóng bàn có học sinh tham gia đạt cấp tỉnh.
          + Khám phá tuổi thơ: Phấn đấu đạt giải nhì cấp huyện;
          + Các cuộc giao lưu câu lạc bộ đạt giải cao
          + Phấn đấu tất cả các tiêu chí đứng từ thứ 3 - thứ 6
   -  Đổi mới mạnh mẽ về phương pháp dạy - học, cảnh quan sư phạm nhà trường, xây dựng trường học thân thiện, xanh sạch đẹp, an toàn và đạt xuất sắc.
* Giáo viên.
      -  Phấn đấu có 100% số cán bộ giáo viên, nhân viên đăng ký lao động tiên tiến trong đó 70 - 85% đạt giáo viên giỏi cấp trường và chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
-  Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm pháp luật, vi phạm kế hoạch hóa gia đình và quy chế chuyên môn. Không có hồ sơ xếp loại trung bình, giờ dạy đạt yêu cầu.
      -  Kết nạp được 2 Đảng viên mới, chuyển chính thức 2 đ/c đảng viên của địa phương gửi về.
      -  Công tác thu, nộp Đảng phí đúng quy định.
       + Tham mưu huy động ngân sách từ nhân dân, phụ huynh và các nguồn khác để xây dựng CSVC, các điều kiện đảm bảo cho học sinh học bán trú.
       + Động viên tuyên truyền 100% học sinh lớp 1,2 và 40% học sinh khối 3,4,5 học bán trú;
       + Tiếp tục thực hiện tốt chương trình CNGD lớp 1; Nhân rộng mô hình VNEN cho khối 3,4 thành công và đạt kết quả tốt.
       + Phấn đấu tổ chức tốt các mô hình, phương pháp dạy học mới.
- Cán bộ, giáo viên:
       + Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở:  3 đ/c
       + Lao động tiên tiến: 75%                            
       + 100% Cán bộ giáo viên có SKKN nộp về trường trong đó có 25% được công nhận bậc 3, 4 cấp huyện, có ít nhất 1-2 SKKN đạt bậc 3, 4 cấp tỉnh trong năm học ứng dụng vào thực tiễn nhà trường.
       + Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp: XS 35%, Khá: 65 %, Trung bình: 0
       +100% CB, GV biÕt ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý;
       + 100% học sinh hoàn thành kiến thức kỹ năng môn học;
       + 100% học sinh đạt năng lực phẩm chất tốt;
       +100% học sinh HTCTTH;
       + Xây dựng các phong trào, các cuộc vận động đạt tốt;
       + Tổ chức tốt các câu lạc bộ, GDKNS;
II.  CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
  1. Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng
Chỉ đạo các các bộ phận chủ động trong việc phối hợp với các tổ khối chuyên môn, các tổ chức Đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạt hiệu quả. Xây dựng các biện pháp vận động giúp đỡ học sinh, đảm bảo duy trì sĩ số được giao đến cuối năm.
Tổ chức thảo luận viết sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích về công tác phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu kém, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh; các vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả chất lượng giáo dục. Cùng với tất cả CB - ĐV. Tiếp tục thực hiện việc soạn giảng theo phương pháp mới, chắt lọc kiến thức đảm bảo vững chắc kiến thức cho học sinh. Thực hiện tốt việc dạy hoạt động giáo dục NGLL tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tổ chức dạy và các hoạt động theo các chủ đề, chủ điểm, việc dạy học tự chọn trong nhà trường, đảm bảo đúng quy định của bộ, ngành về chương trình giáo dục phổ thông. 
Tăng cường quản lý, chỉ đạo việc kiểm tra đánh giá chuẩn KT, KN học sinh để đạt các yêu cầu đề ra. Tích cực sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học, tự làm đồ dùng dạy học, góp phần dần dần hoàn thiện đầy đủ phương tiện dạy học trong nhà trường.
Sắp xếp, tổ chức, bố trí phân công giảng dạy đúng chuyên môn được đào tạo, phân công giảng dạy hợp lý phù hợp với nhu cầu và năng lực công tác của giáo viên.
Chỉ đạo công tác xây dựng các tiêu chí về đánh giá chất lượng trình độ nghiệp vụ tay nghề. Phân loại trình độ đội ngũ, hướng đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, cán bộ nguồn cho nhà trường. Bồi dưỡng về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm: tư thế tác phong đứng lớp, kỹ năng nói, kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục.
Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh, trật tự cơ quan đơn vị. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng bảo vệ nội bộ, bảo vệ tài sản, chống các hiện tượng tiêu cực xâm nhập vào trường học.
Mỗi cán bộ đảng viên tiếp tục tăng cường thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của ngành và cấp trên đặc biệt là chỉ thị 20/CT-TU ngày 20/3/2012 của tỉnh ủy Hà Tĩnh. Nghị quyết 31/2012 NQ- UBND tỉnh Hà Tĩnh  ngày 06/7/2014 về thực hiện nếp sống văn minh, Nghị quyết 33/ 2011/QĐ- UBND tỉnh về quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ CBĐV. Đặc biệt là tăng cường thực hiện NQ 29 / NQTW về đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục; Đổi mới cách đánh giá nhận xét học sinh theo TT30/2014.
5.                  2. Lãnh đạo đơn vị thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
         Tiếp tục triển khai có hiệu quả, sáng tạo việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gư­ơng đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng việc đổi mới giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống của CBQL, GV, NV và học sinh
- Tiếp tục làm cho toàn thể CB – GV – NV của Nhà trường nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và những giá trị to lớn về tấm gương đạo đức của Bác, từ đó tạo sự chuyển biến sâu sắc trong tư tưởng, đạo đức của mỗi cán bộ - giáo viên - nhân viên trong nhà trường, củng cố lòng yêu ngành, yêu nghề,  thực hiện “Mỗi thầy -cô giáo, mỗi cán bộ - nhân viên của nhà trường là tấm gương sáng” cho học sinh noi theo.
       - Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong các mặt hoạt động và công tác của mỗi cá nhân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm chủ với nghề nghiệp từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tích cực trong mọi hoạt động vì mục tiêu chung của nhà trường.
       - Nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, nề nếp, thực hành tiết kiệm và ý thức chấp hành luật pháp, tình yêu thương gắn bó, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong toàn thể  đảng viên, cán bộ - giáo viên - nhân viên của trường
     3.  Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị :
Chăm lo công tác bồi dưỡng kiến thức chính trị, tư tưởng cho đội ngũ, phát huy tính tích cực tự giác trong nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng chủ nghĩa Mác Lê nin – Tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, có lối sống lành mạnh, cần kiệm liêm chính trí công vô tư từng bước nâng dần năng lực công tác.
          Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái, biến chất, về đạo đức cách mạng trong đội ngũ Đảng viên CB - GV - CNV. Xây dựng và phát triển các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường, phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh, không có Đảng viên, đoàn viên yếu kém.
        Các tổ chức như phụ trách chuyên môn, tổ CM, tổ chức đoàn thể cần chủ động tham mưu kịp thời về chi bộ về nhà trường các nội dung cần thiết, hợp lí để đảm bảo hiệu quả hoạt động trong trường học, đảm bảo các yêu cầu đề ra.
 4. Lãnh đạo chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội :
          4.1/ Công Đoàn:
Quan tâm công tác phát triển đoàn viên công đoàn hàng năm. Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, phong trào “Hai giỏi”; tạo điều kiện để giáo viên tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực giảng dạy. Thúc đẩy các cá nhân, nhóm cán bộ, giáo viên xây dựng các đề tài sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp tích cực trong giảng dạy và quản lý giáo dục học sinh.
Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ, chăm lo và hướng dẫn cải thiện đời sống cho CB - GV - CNV. Xây dựng nhà giáo văn hoá và thực hiện kế hoạch hoá gia đình, vận động đoàn viên thực hiện nghiêm túc nội qui, qui chế trường học.
Xây dựng và triển khai các nội dung thi đua phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh. Triển khai chỉ đạo để cán bộ đoàn viên, ban thanh tra nhân dân thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch và các nhiệm vụ giáo dục khác.
        4.2/ Đội TNTP Hồ Chí Minh:
Chỉ đạo tổ chức hoạt động đội đi vào nề nếp, tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động của nhà trường, của Hội đồng đội, có kế hoạch phát triển đội viên mới hàng năm.
Thực hiện tốt nhiệm vụ học tập của đội viên, phụ trách công tác thi đua đối với học sinh; Thực hiện quản lý nề nếp, giờ giấc ra vào lớp hàng ngày; công trình chăm sóc và bảo vệ cây xanh; xây dựng cảnh quan môi trường sư phạm, môi trường cơ quan đơn vị văn hóa.
Tuyên truyền trong nhân dân, phụ huynh học sinh về thực hiện bảo hiểm cho con em đạt tỉ lệ cao.
Tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương, trung tâm giáo dục học tập cộng đồng để đưa các chương trình giáo dục xã hội vào nhà trường: giáo dục công tác an toàn giao thông; Phòng chống các tệ nạn xã hội; giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, phòng ngừa các bệnh xã hội, phòng chống dịch bệnh. Tham gia các hoạt động xã hội:  Chữ thập đỏ, khuyến học, …
       5.   Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức cơ sở Đảng:
Tổ chức xây dựng hệ thống tổ khối chuyên môn, các bộ phận đoàn thể đảm bảo năng lực tâm huyết, tăng cường công tác bồi dưỡng, giúp đỡ cán bộ Đảng viên. Bố trí sắp xếp giáo viên các lớp, giáo viên đặc thù phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn đào tạo.
Chăm lo công tác phát triển Đảng viên mới. Phân công theo dõi giúp đỡ đoàn viên ưu tú vào hàng ngũ của Đảng 2 đồng chí. Chú trọng công tác phát triển Đoàn viên, phát triển đội viên. Liên hệ với cấp ủy, thôn nơi cư trú để quản lý và nắm bắt tình hình sinh hoạt của đội ngũ CB – GV - NV.
Thường xuyên sinh hoạt chi bộ theo định kỳ nhằm đánh giá kiểm điểm quá trình hoạt động của chi bộ trong từng tháng. Triển khai kịp thời và nhanh chóng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và ngành cấp trên, theo dõi và đánh giá chất lượng thực hiện trong từng lĩnh vực, từng giai đoạn.
Hoàn thành công tác đóng đảng phí về đảng ủy kịp thời, đầy đủ.
      Tiếp tục xây dựng chi bộ đạt Chi bộ vững mạnh xuất sắc.
IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
Chi bộ, Đảng viên gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, tuyên truyền phổ biến đến CB - GV - CNV và học sinh để thực hiện. Phát huy vai trò của người cán bộ, đảng viên. Các kế hoạch, nghị quyết của chi bộ được bàn bạc thống nhất thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. Trên cơ sở nghị quyết, kế hoạch của chi bộ, các đoàn thể cụ thể hoá thành kế hoạch của tổ chức mình để tổ chức thực hiện.
Hàng năm tiến hành đánh giá chất lượng Đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng để kết rút kinh nghiệm. Có biện pháp cụ thể đối với tập thể, cá nhân vi phạm qui chế, kỉ luật lao động, phẩm chất đạo đức của người Đảng viên. Kịp thời biểu dương đề nghị khen thưởng những cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
       Với những yêu cầu nhiệm vụ nêu trên trong năm học 2016 - 2017 chi bộ trường tiểu học Trung Lộc quyết tâm tiếp tục thực hiện chỉ thị 34/CT - TW về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển Đảng viên trong trường học”; Tiếp tục thực hiện chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Thực hiện chủ đề năm học về “Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục”, phấn đấu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
          Mỗi đảng viên, cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ giáo dục mà Đảng và ngành cấp trên giao phó.
 
Nơi nhận :
-  ĐU xã (B/c);
- Cấp ủy CB, ĐV;
- Lưu Chi bộ.
 

                              T/M CHI BỘ

                                     BÍ THƯ

 

                     
 
 
                         Đồng Thị Thanh Hà
 
 
 

Tác giả: Đồng Thanh Hà
Nguồn:thtrungloc.canloc.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết