ThứBuổiTiết1A1B2A2B2C3A3B3C4A4B4C5A5B
2s1HĐTNHĐTNChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờChào cờ
2ToánTiếng việtTập đọcTập đọcToánTập đọcTập đọcTập đọcĐạo đứcĐSTVTập đọc Tập đọcTập đọc
3Tiếng việtTiếng việtTập đọcTập đọcTập đọcTĐ - KCTĐ - KCTĐ - KCToán Tập đọcToánĐSTVToán
4Tiếng việtToánToánToánTập đọcToánToánToánTập đọcToánChính tảToánĐSTV
c1GDKNSTiếng việtKể chuyệnKể chuyệnKể chuyệnChính tảTiếng AnhĐSTVTiếng AnhThể dục Mĩ thuậtĐạo Đức Âm nhạc
2Tự họcĐSTVChính tảChính tảĐạo đứcĐSTVTiếng AnhToánTiếng AnhMĩ thuậtThể dụcÂM nhạcĐạo đức
3ĐSTVĐạo Đức Tự họcTự họcTự họcThể dụcTin HọcTNXHMĩ thuậtĐạo đứcÂm nhạcThể dụcThể dục
3s1Tiếng Anh Âm nhạcToánKNSMĩ thuật Tập đọcThể dụcToánToán Toán ĐSTVTiếng AnhTin Học
2Tiếng Anh TNXH Thể dục Mĩ thuậtThểToánToánChính tảĐSTVChính tảToánTiếng AnhTin Học
3TNXHTiếng Anh KNSThể dụcKNSLTVCĐSTVĐạo đứcChính tảKể chuyệnLTVC Tin HọcTiếng Anh
4Âm nhạcTiếng AnhMĩ thuật Đạo đứcToánTNXHChính tảTập đọcThể dụcKhoa họcKhoa họcTin HọcTiếng Anh
c1Tiếng ViệtGDKNSĐạo đứcToánToán Âm nhạcTự họcThể dụcKỉ thuậtTiếng AnhĐạo đứcToánToán
2Tiếng ViệtTiếng việtTập đọcTập đọcChính tảToánTập đọcThủ côngÂm nhạcTiếng AnhThể dụcChính tảChính tả
3HĐTNTự họcTự họcTự họcTự họcGDNSGDKNSÂm nhạcThể dụcThể dục Kỉ thuậtKhoa họcKhoa học
4s1Tiếng việtTiếng việtToán ToánÂm nhạcTiếng AnhToánTin Học Toán Toán Tiếng AnhToánToán
2Tiếng việtTiếng việtTập viếtTập ViếtĐSTVTiếng AnhLTVCTin Học LTVCTập đọcTiếng AnhLTVCKể chuyện
3Tiếng việtHĐGDTNXHTNXHTiếng AnhTin Học TNXHTiếng AnhKhoa học Lịch sửToánKể chuyênLTVC
4HĐGDToánLTVCLTVCTiếng AnhTin HọcTập viếtTiếng AnhKể chuyệnLTVCKể chuyệnLịch sửLịch sử
5s1ToánTiếng việtÂm nhạcTiếng AnhTập đọcToánToánToánToán Toán Tiếng AnhToánToán 
2Tiếng ViệtTiếng việtThủ côngTiếng AnhToánTập viếtChính tảLTVCTập đọcTLVTiếng AnhĐịa líĐịa lí
3Tiếng việtTiếng việtTiếng Anh Âm nhạcTập viếtTNXHTNXHTập viếtLịch sửKhoa họcTin HọcTập đọcTiếng Anh
4Tự HọcHĐTNTiếng AnhThủ côngTNXHChính tảĐạo đứcTNXHTLVĐịa líTin HọcKhoa họcTiếng Anh
c1Thể dục TNXH ToánToánLTVCĐạo đứcÂm nhạcChính tảĐịa líLTVCToánTiếng AnhMĩ thuật
2Đạo Đức Thể dụcKNSChính tảGDKNSTLVTin Học Thể dụcLTVCÂm nhạcLịch sửTiếng AnhKỉ thuật
3TNXH Mĩ thuậtTự họcTự họcTự họcTự họcThủ côngTLVTLVTLVTập đọc Thể dụcThể dục
6s1Mĩ thuậtTiếng việtToánToánToánTiếng AnhThể dụcToánTiếng AnhTin HọcToánToánToán
2Tiếng việtTiếng việtChính tảTLVChính tảTiếng AnhToánMĩ thuật Tiếng AnhTin HọcKhoa họcTLVTập đọc
3Tiếng ViệtToánTLVKNSTLVMĩ thuật TLVTiếng AnhTin HọcTiếng AnhTLVLTVCLTVC
4HĐTNHĐTNTự họcTự họcTự họcToánMĩ thuật Tiếng AnhTin HọcTiếng AnhĐịa líKĩ thuậtTLV
c1HĐGDHĐGDThể dục ĐSTVThủ côngSHL/HĐNGLLSHL/HĐNGLLSHL/HĐNGLLToán Toán LTVC Mĩ thuậtKhoa học
2Tiếng việtTiếng việtSHL/HĐNGLLSHL/HĐNGLLSHL/HĐNGLLThể dụcTiếng AnhTự họcKhoa học Kĩ thuậtTLVTLVTLV
3Thể dục Tự họcĐSTVThể dụcThể dụcThủ côngTiếng AnhGDKNSSHL/HĐNGLLSHL/HĐNGLLSHL/HĐNGLLSHL/HĐNGLLSHL/HĐNGLL