• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
Thông tin chi tiết:
Đặng Thị Hoan
Họ và tên Đặng Thị Hoan
Ngày tháng năm sinh 20/06/1982
Giới tính Nam
Chức vụ Nhân viên thư viện
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ văn phòng
Điện thoại 0834147044
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách