• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
 • Ngô Thị Thường
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0368146910
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đặng Thị Hoan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0834147044
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: