• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Oanh
Họ và tên Trần Thị Oanh
Ngày tháng năm sinh 20/10/1971
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ 123
Điện thoại 0948134605
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách