• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
Thông tin chi tiết:
Thái Thị Bích Liên
Họ và tên Thái Thị Bích Liên
Ngày tháng năm sinh 20/01/1979
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ 45
Điện thoại 0388115412
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách