• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Tài
Họ và tên Nguyễn Văn Tài
Ngày tháng năm sinh 07/05/1975
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ 45
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách