• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Hoài
Họ và tên Nguyễn Thị Hoài
Ngày tháng năm sinh 10/09/1979
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ 123
Điện thoại 0968377927
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách