• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
Thông tin chi tiết:
ĐặngThị Kim Cúc
Họ và tên ĐặngThị Kim Cúc
Ngày tháng năm sinh 02/10/1974
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ 45
Điện thoại 0382948404
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách