• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Hương
Họ và tên Bùi Thị Hương
Ngày tháng năm sinh 03/06/1975
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ 123
Điện thoại 0399020228
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách