• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
 • Trần Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0948134605
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Bùi Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0399020228
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Văn Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đặng Thị Bính
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0369945893
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thị Lộc
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0398791939
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972248977
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Anh Sơn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0826761175
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Dương Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0385752062
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Thái Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0388115412
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • ĐặngThị Kim Cúc
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0382948404
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0968377927
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: