• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Huy Tài
Họ và tên Nguyễn Huy Tài
Ngày tháng năm sinh 30/08/1976
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu Trưởng
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Cán bộ quản lý
Điện thoại 0915419329
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách Phó hiệu trưởng