• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
 • Nguyễn Văn Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Huy Tài
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0915419329
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Anh Sơn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0826761175
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Dương Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0385752062
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0948134605
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Bùi Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0399020228
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0903280789
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đặng Thị Bính
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0369945893
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Ngô Thị Thường
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0368146910
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thị Lộc
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0398791939
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972248977
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: