• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHẠY THỬ - PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAN LỘC !
 • Phan Thị Lộc
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0398791939
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Nguyễn Thị Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0972248977
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đặng Thị Hoan
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0834147044
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Bùi Thị Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0987753056
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Thái Thị Bích Liên
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0388115412
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thị Bình Hà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0377589027
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Phan Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0903280789
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Đặng Thị Bính
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0369945893
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Ngô Thị Thường
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0368146910
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Lịch
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0976201062
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • ĐặngThị Kim Cúc
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0382948404
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách:
 • Trần Thị Trà Giang
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0975517050
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Lĩnh vực công việc phụ trách: